טאי צ’י ירושלים

שיעורי טאי צ’י ירושלים, סגנון יאנג, כפי שהועבר בידי רב-אמן פטריק קלי, תלמיד בכיר של רב-אמן הואנג שינג-שיאנג תלמידו הבכיר של פרופסור צ’אנג מאן צ’ינג.
קונג פו עגור לבן מפוג’יאן

. טאי צ’י כאומנות לחימה מתאפינת בתימרון פנימי,  הסטה וניטרול של כוחות התוקף, צבירת כח אלסטי כתוצאה מתהליכי שיחרור ברקמות השרירים בגוף והתגברות על התקפה ללא שימוש בכח גס. היכולת הנרכשת בהדרגה,  יכולה להתפתח ולהשתפר לאורך השנים גם במהלך תהליך ההתבגרות הבלתי נמנע.

אימון נכון בטאי צ’י תורם להתפתחות פנימית, איזון והעמקת התודעה, בריאות משופרת, שיפור מיומנויות תנועה ויציבה והגנה עצמית על פי עקרונות הדאו

שיעורי טאי צ’י ירושלים בהדרכת אורן נחום תלמידם של סנסיי דן ראסל ורב-אמן פטריק קלי, מדריך מוסמך מטעם וינגייט, מדריך מוסמך מטעם בית הספר של רב-אמן פטריק קלי, 27 שנות נסיון


http://Dao-taiji.com

https://patrickkellytaiji.com/

FROM PATRICK KELLY SHANGHAI:

There is only one true Taiji, one set of principles. Human deviation gave rise to family styles (Yang, Wu, Chen etc) which each has strengths and weaknesses. Their strengths are where they follow the principles and their weaknesses are where they deviate from the pinciples. We emphasize the waist movement (twisting wave) of the Chen Style, the advancing (issuing transverse wave) power of the Yang Style, the borrowing of partners force (neutralising vertical pressure wave) of the Wu Styles. We follow my teachers advice: “Go back to the first principles before the styles diverged.”

טאי צ'י בתל אביב

Taiji as an energy art

Training intention, awareness and intelligence, within the energies of the middle-dantian (deep-emotional level). 

Energy training is central to all health, martial art and higher aspects of Taiji. Taiji for health and martial arts draws mostly on that lower dantian etheric component combined with the lower levels of the astral. 

If not balanced by spiritual aspiration, then the strengthening lower dantian will increase the attachment to and identification with the body, leading a person in the opposite direction from their true purpose on the Earth.

Call Now Button